2020. godina u znaku povijesnog jubileja

Grad Labin u 2020-toj godini obilježiti će 500. obljetnicu rođenja najslavnijeg Labinjana, reformatora, teologa, lingviste, filozofa i crkvenog  povjesničara Matije  Vlačića Ilirika. Kako bi ta iznimna i povijesna  obljetnica bila dostojno obilježena Grad Labin zajedno sa Narodnim muzejom Labin, labinskim osnovnim i srednjom školom, ustanovama u kulturi te suradnicima iz Hrvatske i Njemačke radi na pripremi programa koji će se zbivati od ožujka do rujna 2020- te godine.

U nizu programa izdvajamo organizaciju 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija „Matija Vlačić Ilirik“ Labin koji će se održati u mjesecu travnju u Labinu i  izdavanje edukativne knjižice namijenjene učenicima viših razreda osnovne škole i učenike srednje škole s  radnim nazivom „Labinjan Matija Vlačić Ilirik 1520 – 2020“. U suradnji sa Umjetničkom organizacijom Teatar Naranča iz Pule u priprema se kazališna  predstava o životu Matije Vlačića Ilirika koja će imati za cilj  da  u  dinamičnoj priči uz puno glazbe govori o zanimljivim crticama iz Vlačićevog burnog života. Nadalje, sve manifestacije u organizaciji Grada Labina biti će na temu Matije Vlačića, među kojima izdvajamo izložbu labinskih umjetnika Labinski uzlet likovnosti i Spheena Dox.

Pučko otvoreno učilište Labin i Narodni muzej Labin rade na projektima modernizacije i osuvremenjivanja muzejskog postava Memorijalne zbirke Matija Vlačić Ilirik, uređenja biblioteke i studijske učione u sastavu zbirke Vlačić te otkupu knjiga, dokumenata i predmeta vezanih uz život i djelo Matije Vlačića. U suradnji sa Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom iz Zagreba planiraju se održati izložbe starih i vrijednih knjiga iz fundusa Zbirke rukopisa i starih knjiga u Zagrebu i Labinu, a suradnja je uspostavljena i sa  Sveučilišnim centrom za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik iz Zagreba.

Labinske osnovne škole Matije Vlačića i Ivo Lola Ribar, kao i Srednja škola Mate Blažine već su poodmaklim pripremama obilježavanja ovog velikog jubileja te će u vlastitoj organizaciji i suradnji sa Gradom Labinom organizirati brojne aktivnosti tokom cijele 2020. kako unutar tako i van prostora škole.

Napominjemo da je ovo dio planiranih aktivnosti i da će Grad Labin kao nositelj organizacije 500-te obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika cjelokupni program događanja objaviti  u 2020 –toj godini.